EDITOR EN EIGENAAR VERANTWOORDELIJK VOOR HET DOMEIN "JANROM.COM" of "ROM.BRUSSELS":
bv Jan Rom
no. Btw: BE 0475 907 437
bedrag van het maatschappelijk kapitaal: EUR 18.600,00
rue des Petits Carmes 2
1000 Brussel (BELGIË)
tel. +32 (0) 2 5131267

De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens is de BV JAN ROM vertegenwoordigd door de heer Jan Rom.
Als u vragen heeft over de bescherming van persoonlijke gegevens, neem dan contact op met sprlu Jan Rom via de post of per e-mail (info@rom.brussels
).

Als slachtoffer van talloze ongevraagde e-mails (en marketing
calls) elke dag, zetten we als onze eerste gedragsregel: NOOIT ONGEVRAAGDE MAILEN NAAR IEMAND TE STUREN, GEEN RECLAMEFOLDERS, etc
.
Als een ongevraagde e-mail, die afkomstig lijkt te zijn van het domein "janrom.com" of "rom.brussels", naar u is verzonden, stuurt u deze naar info@rom.brussels .

HOST:

ONE.COM (B-one FZ-LLC)
Kalvebod Brygge 24
1560 Kopenhagen V
DENEMARKEN
no. BTW: EU208000020
tel. +33 176 540631
DIC-licentienummer 19958

ONLINE BETALINGSMAATSCHAPPIJ:

PAYPAL (Europa) sàrl & Co.
22 Boulevard Royal
L-1150 LUXEMBURG
tel. +352 27858827

BETALINGSMAATSCHAPPIJ
VOOR BANKKAART/KREDIETKAART, in het winkel in 1000 Brussel, rue des Petits carmes 2, of bij ambulante verkoop bij onzz klanten:
WORLDLINE NV
chaussée de Haecht 1442
B-1130 Bruxelles
BELGÏE
TVA BE 0418 547 872
tel. +32 (0)2 727 88 99

AANBIEDER VAN TERMINAL VAN BETALING MET DE KAART, in het winkel in 1000 Brussel,
rue des Petits Carmes 2, of bij ambulante verkoop bij onze klanten:
KEYWARE SMART CARD DEVISION NV
Ikaros Business Park
Ikaroslaan 24
B-1930 Zaventem
BELGÏE
BTW BE 0449 832 253
tel. +32 (0)2 3462523

GRENZEN VAN AANSPRAKELIJKHEID:
In het geval van specifieke gezondheidsproblemen, kunnen de indicaties op deze site, in onze e-mails, of
de advies gegeven bij telefonische verkoop, of in de winkel, in verband met de voorgestelde beddegoed producten, in geen geval het advies van de behandelende arts vervangen.

Indicaties of specificaties die per e-mail worden gegeven of op de webpagina's worden weergegeven, kunnen fouten bevatten, zijn mogelijk zonder onze medeweten gewijzigd, of bevatten geen extra kosten voor vervoer, inklaring, montage, enz.

VERTROUWELIJKHEIDSBELEID VOOR DE WINKEL, op 1000 Brussel, rue des Petits Carmes 2, of VOOR AMBULANTE VERKOOP BIJ ONZE KLANTEN:
bij het plaatsen van een bestelling in de winkel
of in het domciel van onze klanten, zullen de gegevens van de klanten op de handgeschreven bestelbon niet gecodeerd worden door de eigenaar, behalve dat er later een verkoopfactuur getypt wordt. Als de klant zo wil zal hun aankoop wordt behandeld als een tegenverkoop, dan zal er geen getypte factuur nodig zijn, maar de betaling termen moeten worden aangepast aan deze wens (betaling van het saldo voor de levering met bankkaart / creditcard, of contant (indien het wettelijke maximum bedrag voor contante betalingen niet worden overschreden). .Als de klant wenst, kan een tegenverkoop volledig anoniem blijven op voorwaarde dat de maximumbedragen van het Beglische Wet niet worden overschrijden. Als deze tegenverkoop wordt betaald met een bankkaart/creditcard: raadpleeg de vertrouwelijkheidspunten hieronder beschreven.
De originele bestelling / handgeschreven
/ met tekening van de klant zal gedurende de verplichte wettelijke periode worden gearchiveerd als belastingbewijs en zal NOOIT worden bekendgemaakt aan derden, behalve als onderdeel van een wettelijke verplichting om Belgische autoriteiten. Het originele manuscript van de handgeschreven bestelbon bevat alleen de persoonlijke informatie die de klant wil communiceren, meestal: een naam (niet gecontroleerd door de eigenaar), eventuel: een telefoonnummer, eventueel: een e-mailadres, maar moet beinhouden: de precise beschrijving van de bestelde goederen en de waarde ervan.

Bij betaling met een bank
kaart / creditcard wordt het ticket dat wordt gebruikt als betalingsbewijs per kaart ook bewaard voor dezelfde verplichte wettelijke periode, behalve in geval van mogelijk verlies. In het laatste geval is de klant alleen verantwoordelijk voor de betaalbewijs met de ontvangende terminalticket.

Bij betaling per bankkaart / creditcard in de winkel te 1000 Brussel, rue des Petits Carmes 2, of te
huis bij onze klanten, worden de gegevens elektronisch verzonden via het mobiele GPRS netwerk en niet via een bedraade computernetwerk, aan volgende derden: aan het kaartbetalingsbedrijf, hierboven vermeld, en zal worden verzonden door een mobiel elektronisch apparaat dat wordt aangeboden door de hierboven vermelde aanbieder van het kaartterminal.

Bij het schrijven van een ingetypte offerte en/of een ingetypte bestelling worden de gegevens die de klant heeft vermeld, door de eigenaar verwerkt, lokaal en niet mobiel, maar worden nooit doorgegeven aan de derde partijen, of zullen later gebruikt worden voor marketingdoeleinden.

Wanneer deze documenten per e-mail worden verzonden, wordt het document overgedragen naar de hierboven vermelde host-server. 
De elektronische versie van het bestelformulier, een factuur of
prijsofferte
wordt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de klant vernietigd.
Anders blijft het voor onbepaalde tijd opgeslagen op het werkstation van de eigenaar, een post die normaal is beveiligd, maar is gelinkt aan internet en wordt gewist wanneer de eigenaar beslist, maar:

De materiële en originele versie (gedrukt of met de hand geschreven en ingesteld op een bepaalde datum), gearchiveerd door de eigenaar gedurende de verplichte wettelijke periode, van elk document is altijd het rechtsgeldige document en niet de gearchiveerde versie elektronisch. Bij het schrijven van een verkoopfactuur wordt deze geschreven op de juiste software en lokaal door de eigenaar, op een vast werkstation, normaal beschermd, maar gekoppeld aan internet, en dan alleen verzonden in gedrukte vorm, aan een IPCF-gecertificeerd boekhoudkantoor gevestigd in Brussel, en dit uitsluitend in het kader van hun opdracht, dwz de codering van de boekwaarden en de oprichting van een BTW-lijst.

De verkooptellers worden geschreven in het verplichte wettelijke kasboek onder de naam (niet geverifieerd door de eigenaar) die de klant geeft tijdens het schrijven van de bestelling geefde. Deze registratienaam moet linken naar een handgeschreven of getypte inkooporder / getypte factuur - als deze bestaat.

Verkopen waarvoor een getypte verkoopfactuur geldt, worden alleen onder de naam (niet geverifieerd door eigenaar) voor klanten als natuurlijke personen en onder hun wettelijke naam (bedrijfsnaam en geverifieerd btw-nummer) in de rekeningen ingevoerd voor bedrijven. Een getypte factuur moet altijd verwijzen naar een bestelling (manuscript of getypt) als de laatste bestaat. Een getypte factuur moet ook altijd verwijzen naar een duidelijk herkenbare grondstof, de betaalde prijs, de bestelde hoeveelheid.

In geval van betwisting behoudt de eigenaar zich het recht voor ALLE BESTAANDE DOCUMENTEN (ook fotos) in zijn bezit te gebruiken, (elektronisch opgeslagen/geschreven/verzonden per e-mail of  materiël bestaand), maar hij zal de klant daarvan op de hoogte stellen.

COOKIES OP DE SITE:
De site "janrom.com" (of "rom.brussels") gebruikt slechts een minimum aan cookies,
die noodzakelijk zijn. Deze cookies moeten geen wettelijke voorafgaande toestemming van de gebruiker vereisen, in overeenstemming met de Europese richtlijnen, met name 2002/58/EG en 2009/136/EG. Deze cookies zijn alleen nodig voor navigatie op de site.

VERTROUWELIJKHEIDSBELEID VOOR DE WEBSITE:
Wat betreft de verwerking van klantgegevens in
onze winkel, gevestigd in de Karmelietenstraat 2, 1000 Brussel in België, volgt de zelfde eigenaar van deze domeinen ("janrom.com" en "rom.brussels") een strenge vertrouwelijkheidsbeleid om de identiteit van zijn klanten en bezoekers te beschermen.

De eigenaar van het domein "janrom.com" en / of "rom.brussels" VERZAMELT
NOOIT INFORMATIE over zijn bezoekers, maar er zijn volgende UITZONDERINGEN:

1) Tijdens een online aankoop worden sommige noodzakelijke (en essentiële) gegevens door de eigenaar geregistreerd op de manier zoals deze door het online betalingsbedrijf
(zie hierboven) aan hem is meegedeeld.

2) Wanneer u een e-mail verzendt naar een e-mailadres dat is gekoppeld aan deze domeinen, worden uw e-mailadres en de inhoud van uw e-mail door de host (zie hierboven) verzonden aan de eigenaar van deze domeinen. De eigenaar bewaart ze voor een bepaalde periode. In dit geval zullen uw e-mailadres en de inhoud van uw e-mail NIET worden gebruikt door de domeineigenaar VOOR ongevraagde e-mails of andere e-mail, tenzij u dit expliciet in uw e-mail aanvraagt (bij voorbeeld: uw e-mail vragen / een antwoord nodig). Omgekeerd behoudt de eigenaar zich het recht voor gegevens te wissen die aan hem zijn gecommuniceerd en niet langer belangrijk voor hem  lijkten, en dit op enig moment. E-mailadressen worden NOOIT gecommuniceerd naar andere externe partijen dan de host (zie hierboven).
Houd er rekening mee dat sommige functies van de sites "janrom.com" en "rom.brussels" (delen van inhoud op sociale netwerken, online winkelen, verzenden/ontvangen van e-mail, verzenden van PDF-documenten gekoppeld aan een e-mail, locatie van de winkel op een kaartsysteem, enz.) vertrouwen op diensten van derden die algemeen bekend zijn - en geacht worden - voor deze online diensten. Hiervoor kan uw webbrowser worden omgeleid naar de site van deze derde partij.

3) Tijdens een bezoek aan de winkel op het hierboven vermelde adres kan de klant zijn e-mail achterlaten om e-mails met informatie te ontvangen. Maar buiten deze gevraagde informatie zal geen enkele andere e-mail naar hem worden verzonden voor reclame- of marketingdoeleinden.

4) Bij het plaatsen van een bestelling in de winkel worden klantgegevens die op het bestelformulier verschijnen uiteindelijk gecodeerd door de computer voor het opstellen van een bestelling of een factuur.
Deze gegevens zullen NOOIT worden doorgegeven aan derden of worden gebruikt voor toekomstige marketingdoeleinden.

Zoals alle internet-service
-gebruikers van deze soort, heeft de eigenaar geen echte controle over het gebruik van uw gegevens door deze derde partijen. Het kan dus niet verantwoordelijk worden gehouden voor de verwerking van uw gegevens door deze derden. Merk op dat alle gegevens, permanente en tijdelijke, op de sites "janrom.com" en "rom.brussels", en de bijbehorende e-mailaccounts, fysiek worden gehost bij een host, ook een derde partij. Merk op dat de eigenaar van "janrom.com" en "rom.brussels" geen van de statistische terugvalfuncties gebruikt die deze webhost haar klanten biedt.

De eigenaar nodigt u uit om rechtstreeks telefonisch contact op te nemen of hem te bezoeken in Brussel om elk gevaar met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door derden uit te sluiten zoals bovenbeschreven. Als een ongevraagde e-mail die afkomstig lijkt te zijn van het domein "janrom.com" of "rom.brussels" u heeft bereikt, laat het ons dan weten zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN:

1. ALGEMEENHEDEN. De verkoop wordt geacht in Brussel te zijn uitgevoerd. Elke klant, die bij ons een bestelling plaatst, wordt verondersteld de hierna vermelde verkoopsvoorwaarden volledig te kennen. De eventuele nietigheid van een clausule betekent niet dat de algemene voorwaarden nietig zijn.

2. INTELLECTUELE EIGENDOM. Ons bestek, evenals onze tekeningen en maquettes, die deze eventueel begeleiden, blijven onze eigendom. Ze kunnen niet worden meegedeeld aan derden, zelfs niet gedeeltelijk, zonder onze toestemming op straffe van schadevergoeding.

3. BESTELLINGEN. De bestellingen die ons worden toegezonden verbinden ons pas na onze aanvaarding. Elke bestelling moet verplicht de naam en het nummer van het bestelde voorwerp dragen, welke zijn aangeduid in de tarieflijst. Voor de grondstoffen van natuurlijke oorsprong die worden gebruikt in onze producten (bijvoorbeeld hout, natuurlijke vezels, marmer of stoffen) kunnen we niet garanderen dat de dichtheiden, kleuren en aders perfect identiek zijn, of het nu gaat om een bestelling op staal of in geval van een nieuwe bevoorrading. Deze verschillen kunnen in geen geval leiden tot de ontbinding van de overeenkomst of prijsverlaging.

4. WIJZIGINGEN AAN DE BESTELLING. Elke wijziging aan een bestelling houdt pas een wijziging in van het contract na ons schriftelijk akkoord. Ze kan enkel worden aanvaard in de mate dat ze de fabricage niet verstoort. Ze kan desgevallend aanleiding geven tot een verhoging van de vastgestelde prijzen.

5. ANNULERING VAN BESTELLING. Elke annulering van bestelling, na aanvaarding van onzentwege, omvat de facturatie van 50% van het bedrag van de bestelling, als forfaitair bedrag voor de geleden schade en opgelopen kosten.

6. LEVERING. Behoudens anders bepaald, worden onze goederen die geen montage vereisen in Brussel geleverd vanaf 750 € “franco domicilie”. Buiten Brussel en op het Belgisch grondgebied, moet de klant een forfaitair bedrag betalen van 75 € all-in. De leveringen in het buitenland maken het voorwerp uit van bijzondere bepalingen die uitdrukkelijk moeten overeengekomen worden. Voor alle goederen die moeten gemonteerd worden, bedragen de kosten 5% van het totaalbedrag van de bestelling. De koper moet, in geval van averij of schade, zijn bedenkingen formuleren aan de transporteur bij aankomst van de goederen. De betwistingen met betrekking tot de levering moeten uitdrukkelijk meegedeeld en vermeld worden op het leveringsborderel. De teruggave van het dubbel van het leveringsborderel, gezien en ondertekend door de koper (of zijn afgevaardigde), zal worden beschouwd als kwijting van definitieve ontvangst. De goederen worden geplaatst indien het lokaal vrij is en indien de meubels gemakkelijk naar boven kunnen gebracht worden via de trap of de lift. De klant moet ons op voorhand verwittigen indien de meubels via de ramen naar boven moeten gebracht worden. De plaatsing wordt verzekerd door gespecialiseerde verhuizers op kosten van de klant. De kosten voortvloeiende uit elke ongerechtvaardigde verplaatsing van personeel en vrachtwagens zullen eveneens ten koste zijn van de koper. Ingeval de goederen meer dan eens moeten aangeboden worden op het adres van de klant, moet deze een forfait betalen van 60 € per bijkomende verplaatsing.

7. LEVERINGSTERMIJN. De leveringstermijnen worden zo precies mogelijk gegeven. Indien de naleving van een precieze termijn een essentiële voorwaarde inhoudt voor het akkoord van de koper, zal dit worden vermeld in de bestelbon. Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de vertraging van de levering, of de niet-uitvoering van de bestellingen, in de volgende gevallen: a. in geval dat de betaalvoorwaarden aangeduid op onze bevestiging van bestelling niet werden nagekomen door de koper; b. in geval dat de inlichtingen vereist voor de uitvoering van de bestelling ons niet ter gelegener tijd zouden bereikt hebben (met name de duidelijke omschrijving van de kwaliteiten en stofkleuren voor de eventuele bekleding); c. indien de vertraging of de niet-uitvoering van de bestelling een gevolg is van overmacht, of van de vertraging of het tekort in de voorraad van onze eigen leveranciers, of meer algemeen eender welke oorzaak buiten onze wil.

8. OPSLAG. In geval dat de leveringsdatum wordt uitgesteld door de koper, worden de goederen als geleverd beschouwd op de datum voorzien op de bevestiging van bestelling. De goederen zullen bewaard worden in de meubelopslagplaats op kosten (15 € per m2 en per maand) en risico van de koper; de factuur zal vanaf dit moment worden opgesteld en de betaling zal contant gebeuren bij ontvangst van de factuur.

9. FACTURATIE. De eventuele klachten met betrekking tot facturen moeten, op straffe van verval, schriftelijk worden ingediend binnen acht dagen na factuurdatum.

10. FACTURATIE VOOR STOFFEN. Geen enkele levering zal worden uitgevoerd voor een lap stof kleiner dan 0,50 m dat als minimum voor facturatie wordt beschouwd. De afmetingen worden afgerond van 5 op 5 cm.

11. BETALINGEN. De goederen zijn betaalbaar te Brussel. Een voorschot van 30% tot 50% moet worden gestort bij de bestelling. Onze prijzen zijn voor een netto contante betaling bij ontvangst van de factuur. De betaling mag in geen geval worden uitgesteld van zodra de levering werd uitgevoerd. De noodzaak van bijstelling, toevoeging of vervanging van en missend of gebrekkig stuk kan slechts aanleiding geven tot een maximale inhouding van 10% van de totaalprijs, behalve indien het goed niet geschikt is voor het gebruik waartoe het bestemd was. In geval van vertraging van betaling, zal een maandelijkse intrest van 1% verschuldigd zijn. Alle goederen blijven de eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van het aankoopbedrag.

12. BEËINDIGING VAN DE BETALING. In geval van uitstel van betaling, concordaat of faillissement vanwege de koper, zal de verkoop onmiddellijk van rechtswege ontbonden worden vanaf de onvoorziene komst van eender welke van deze feiten, tenzij wij de koper kennis geven van onze beslissing om de verkoop te behouden.

13. MEDEVERANTWOORDELIJKHEID. De klant die de bestelbon ondertekend staat in voor de totale betaling van de factuur. Indien een factuur opgemaakt is ingevolge de vraag van de klant op naam van een derde, dan is de klant met de derde solidair verantwoordelijk voor de betaling ervan, alsook voor de uitvoering van andere verplichtingen voortvloeiend uit deze bepalingen.

14. TERUGZENDING. Geen enkel goed kan ons worden teruggestuurd zonder onze voorafgaande goedkeuring, met inbegrip van onze terugzendinstructies. Elk goed dat in goede staat wordt teruggeleverd, en aanvaard door ons, zal aanleiding geven tot een creditnota of een terugbetaling ten bedrage van een maximum van 80% van het gefactureerde bedrag.

15. RECHTSBEVOEGDHEID. In geval van betwisting of geschil, zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

16. BEPERKINGEN VAN DE GARANTIE. De verstrekte inlichtingen omtrent onze beddegoeden betreffen enkel een beschrijving van de eigenschappen der producten. Daarbij verstrekken wij inlichtingen omtrent de voor en nadelen van de  gekozen producten.

De klant bepaalt de keuze in functie van zijn eigen subjectieve criteria (vb. stevigheid, soepelheid, enz.) Deze keuze kunnen door de klant bepaalt worden na een test op onze test producten.

Matrassen: 5 jaar garantie. Toppers: 3 jaar garantie. Veer- en framebreuk springboxen: 5 jaar. Lattenbodems: 2 jaar. Elektrische motoren 2 jaar.
Ligplekvorming: Het is heel normaal dat de doorstikmaterialen (vooral natuurlijke wol) in de matrashoes door gebruik tot 60% van hun aanvangsdikte blijvend kunnen worden samengedrukt. Daarom kunnen matrassen en toppers een plaatselijke hoogteverlies krijgen (ligplekvorming). Tot 1 jaar gebruik kan dit tot 1,5cm een normaal verschijnsel zijn, na 5 jaar tot 2,0 cm en een dergelijk hoogteverlies valt derhalve buiten de garantie. Klachten met ligplekvorming kleiner dan deze maten vallen niet onder de garantieregeling.
1. Leg de matras op een vlakke en harde ondergrond. 
2. Leg een genormeerde (NEN 1334° aluminium koker, of alternatief dwars op de matras. 
3. Kijk or er ergens een ruimte ontstaat tussen het profiel en de matras. 
4. Meet deze ruimte op zonder druk uit te oefenen op de matras.

Maatafwijking: Bij matrassen: Afwijking in nominale lengte, breedte of hoogte kennen een tolerantie van +2 tot –2cm. Bij toppers: afwijkingen: van +2 (als wasbaar: +10cm) tot –2cm. Deze methode is gebaseerd op de NEN-EN 1334 norm.

Matrasdrager: De garantie op de matras wordt gegarandeerd mits ondersteuning van een degelijke matrasdrager die voldoende ventilatie mogelijk maakt, een doorgezakte of onvoldoende steunende matrasdrager geeft vroegtijdige slijtage en sluit de aanspraak op matras garantie uit.